Egenkontroll av brannslokker

Det er viktig å kontrollere at brannslokkeren fungerer slik den skal regelmessig. Her får du en enkel fremgangsmåte for hvordan du enkelt kan gjøre dette.

Hva skal gjøres på egenhånd?

I løpet av kort tid kan du sikre at brannslokkeren fungerer slik den skal.

1. Sjekk manometer

Står den på grønt felt?

2. Kontroller plombering

Er den på plass?

3. Kontroller sikringspinne

Er den på riktig plass? Noen er av typen til å dra bakover og disse kan ha kommet ut av stilling uten at plombering er brutt. Hvis den er av "pinnetype" så kontroller at den er rett og ikke bøyd slik den blir hvis utløserhendel får et slag.

4. Er slokkeren skadet?

Er slokkeren hel, uten bulker og er utløserhendel og løftehåndtak rett?

5. Kontroller slangen

Er den hel og uten fremmedelementer i utløpet?

6. Snu slokkeren opp ned mens du lytter

Er alt i orden så langt tar du slokkeren og snur den opp ned mens du lytter på den. Du vil nå høre at pulveret renner ned. Hold den til øret litt til, og du hører bunnklumpen komme. Hører du ikke noe så sitter pulveret fast. Husk at du holder UNDER utløserhendel/løftehåndtak, og ikke på den.

Mistanke om noe er feil? Ring til den som du har avtale med, eller ta den med til et godkjent verksted for reparasjon. Hvis du ikke ønsker å bruke Brannverntjenesten til dette, finner du andre som er godkjente    på www.rvh.no og velg kompetente virksomheter, og du finner sikkert en i nærheten.

Trond Andersen
G-1385
tlf 95155456
Brannverntjenesten, reg virksomhet nr 165

 

Ønsker du hjelp av oss?
Ring tlf: 951 55 456 !

Vi er din totalleverandør av brannverntjenester


I BOLIG skal det utføres kontroll hvert 5. år

Øvrig virksomhet(F.eks Nærings drift, fellesarealer i borets lag, buss, bil m adr transport. og gårdsbruk) skal ha årlig kontroll.

Trond Andersen
Daglig leder